SmartBirds е създаден от Българско дружество за защита на птиците / BirdLife България, по проект „ВИЖТЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ: Летящото богатство на България“, финансиран от Фондация „Америка за България“.

Идеен проект: © Светослав Димитров Спасов

„Помагало за ловеца: птици“ е разработено в рамките на проект „Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000; Възпитание на поколение от обучени и знаещи поддръжници“ изпълняван от „Издателство Просвета“, Българското дружество за защита на птиците и „Просвета Либри“, финансиран от програма LIFE на ЕС (LIFE15/GIE/BG/000977)

Всички текстове, фотографии, рисунки и карти са обект на авторско право! Никаква част от тях не може да бъде копирана, ползвана или разпространявана под каквато и да било форма или посредством каквито и да било средства извън приложението без разрешение на Българско дружество за защита на птиците и носителите на авторските права.

SmartBirds се разпространява безвъзмездно!